Kolegiata pw. Bożego Ciała w Jarosławiu

Witaj na kolegiata.org ! powrót do strony głównej

 

Dziś jest 13-12-2017, świętujemy imieniny: Dalidy, Juliusza, Łucji. | Sprawdź także liturgię na dziś.

W najbliższym czasie w Kolegiacie

Zaproszenie do składania ofert

Zapraszamy Państwa Firmę do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na wykonanie prac: wycinka drzewostanu, prace pielęgnacyjno – konserwacyjne oraz odtworzeniowe na terenie wokół zabytkowej kolegiaty przy Parafii Bożego Ciała w Jarosławiu!
  • Szczegółowy opis zamówienia: Wycinka drzewostanu, prace pielęgnacyjno – konserwacyjne oraz odtworzeniowe na terenie zabytkowej kolegiaty przy Parafii Bożego Ciała w Jarosławiu obejmują:
  • *cięcia korygujące, prześwietlające, cięcia sanitarne, likwidacja posuszu, kontrola wzmocnień typu „ Cobra „ prace obejmują pielęgnacja 86 drzew, wiązania typu „ Cobra” 13 szt, *wycinka drzewostanu wraz z frezowaniem 45 szt + 2 krzewy -*przygotowanie podłoża pod nasadzenie – przygotowanie stanowiska dla róż. Sadzenie róż z odkrytym systemem korzeniowym 335m2.
  • Zakres prac wycinki drzewostanu, prace pielęgnacyjno – konserwacyjne, oraz odtworzeniowe położone są na terenie zabytkowym, prace należy wykonać zgodnie z zakresem ujętym w kosztorysie, oraz decyzją Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Przemyślu. IRN – III.5146.48.2017.JG
  • Wykonawca prac zabezpieczy - Kierownika robót, który spełnia wymogi: posiada tytuł zawodowy obejmujący wiadomości w tym zakresie, oraz odbytą po ukończeniu studiów co najmniej 12 miesięcy praktykę zawodową przy konserwacji i pielęgnacji tego rodzaju zabytków.
  • Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
  • Termin rozpoczęcia prac ustala się na 08.12.2017. Termin zakończenia prac 28.02.2018.
  • Przygotowanie oferty: Ofertę należy złożyć w formie pisemnej ( osobiście, pisemnie – listem) w siedzibie Zamawiającego, kancelaria parafialna przy Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Bożego Ciała do dnia 05.12.2017 r. do godz. 15:30 Opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane: Parafia Rzymskokatolicka – Kolegiata p.w. Bożego Ciała w Jarosławiu Plac ks. Piotra Skargi 2 37 – 500 Jarosław

 


ks. red.
Wstecz