Kolegiata pw. Bożego Ciała w Jarosławiu

Witaj na kolegiata.org ! powrót do strony głównej

 

Dziś jest 20-10-2017, świętujemy imieniny: Ireny, Kleopatry, Witalisa. | Sprawdź także liturgię na dziś.

W najbliższym czasie w Kolegiacie

Ojcostwo duchowe - rekolekcje

Ojcostwo duchowe - rekolekcje
Pasterze naszego Kościoła w nowym roku duszpasterskim 2017/18 zapraszają nas w duchową przestrzeń, gdzie możemy się przekonać, że jesteśmy napełnieni Duchem Świętym. Współpracując z Duchem Świętym, stajemy się posiadaczami owocu Ducha (Ga 5, 22-23). Ów owoc odzwierciedla się w twarzy człowieka znającego jego smak. Jedna z takich twarzy należy do ojca duchowego, charyzmatyka napełnionego Duchem Świętym, nosiciela Ducha Świętego. Jest nim mężczyzna bądź kobieta, osoba świecka, zakonna lub duchowna, przez którą promieniuje Ojcostwo Boga.


Miejscem poznawania i współpracy w napełnieniu Duchem Świętym jest nasz parafialny Wieczernik, który każdego dnia gromadzi na modlitwie wspólnotę Kościoła, aby razem z Maryją i uczniami Jezusa oczekiwać na napełnienie Duchem Świętym (zob. Dz 2, 1-4). Jest nim również głębia naszej duszy, owe najświętsze miejsce, gdzie zamieszkuje Duch Święty razem z Ojcem i Synem (zob. 1 Kor 3, 16-17; 6, 19-20). Duch Święty wypełnia nas, obdarza charyzmatami, które są jakby narzędziami niezbędnymi do budowania Królestwa Bożego w naszym wnętrzu i na zewnątrz.  Kiedy rodzice proszą Kościół o udzielenie chrztu św. ich dziecku kapłan wypowiada następujące słowa: Prosząc o chrzest dla waszego dziecka, przyjmujecie na siebie obowiązek wychowania go w wierze, aby zachowując Boże przykazania, miłowało Boga i bliźniego, jak nas nauczył Jezus Chrystus. Czy jesteście świadomi tego obowiązku? Ów obowiązek wychowania dzieci w wierze realizuje się w przestrzeni ojcostwa duchowego. Zapraszamy Wspólnoty katolickie „Ludzie Zboisk”, Róże Żywego Różańca, Przyjaciół Ducha Świętego do odkrywania twarzy ojca duchowego na podstawie dzieła Ewagriusza z Pontu O mistrzach i uczniach. Abba Ewagriusz sportretował w swoim dziele kilkanaście odsłon takiej twarzy, które zamierzamy w ciągu tego roku sobie przybliżyć. Wszystkich zapraszamy do udziału w rekolekcjach, które odbędą się willi oo. Jezuitów w Orzechówce w czterech sesjach:
• 20-22 X 2017 r. Rozpoczęcie w piątek 20.10.2017 r. o godz. 20.00, a zakończenie w niedzielę 22.10.2017 r. ok. godz. 15.00. Zapisy do 18.10.2017 r. na adres: bpieniazek@gmail.com;
• 01-03 XII 2017 r.;
• 06-08 IV 2018 r.;
• 08-10 VI 2018 r.
Rekolekcje wakacyjne będą miały miejsce od 24 lipca 2018 r. do 29 lipca 2018 r.
Zapraszamy!
 


ks. red.
Wstecz