Kolegiata pw. Bożego Ciała w Jarosławiu

Witaj na kolegiata.org ! powrót do strony głównej

 

Dziś jest 20-02-2019, świętujemy imieniny: Anety, Lehca, Leona. | Sprawdź także liturgię na dziś.

Sakramenty

Słowa i czyny Pana Jezusa już w czasie Jego ziemskiej działalności niosły zbawienie. Uprzedzały moc Jego męki, śmierci i zmartwychwstania, zapowiadając to, co miał czynić Kościół. To, co było widzialne w życiu Jezusa, przeszło do znaków sakramentalnych. Sakramenty są skutecznymi znakami łaski, ustanowionymi przez Chrystusa i powierzonymi Kościołowi.
 

 

Przez te znaki Kościół oddaje cześć Bogu, udziela życia Bożego i buduje siebie jako Mistyczne Ciało Chrystusa. Widzialne obrzędy sprawowanych sakramentów ofiarują łaski, właściwe dla danego sakramentu. One też wiarę umacniają.
 

Dzięki Duchowi Świętemu, Kościół stopniowo rozpoznawał ten skarb otrzymany od Chrystusa, jakim są sakramenty i z czasem dokładnie określił sposób ich udzielania. Uznał w ten sposób istnienie siedmiu sakramentów świętych, są nimi: Chrzest, Bierzmowanie, Eucharystia, Pokuta, Namaszczenie chorych. Kapłaństwo i Małżeństwo.
 

Do przyjęcia sakramentów trzeba się dobrze przygotować, należy także przyjmować je z głęboką wiarą. Proponujemy zatem zapoznanie się etapami przygotowania, do godnego i owocnego przyjęcia sakramentów, które dokonuje się w Kolegiacie Jarosławskiej, w  ramach katechezy parafialnej, prowadzonej przez duszpasterzy.

 

WAŻNE!

Zgodnie z przepisami prawa kościelnego: SAKRAMENTY PRZYJMUJEMY W SWOJEJ WŁASNEJ PARAFII.

Pozwolenia na przyjęcie sakramentów poza swoją parafią wydawane jest tylko w ważnych i uzasadnionych przypadkach. Nie jest dostatecznym powodem do uzyskania takiego pozwolenia to, że ktoś chodzi do szkoły która należy do innej parafii, gdyż katecheza szkolna idzie swoim torem według ustalonego programu, a przygotowanie do sakramentów odbywa się podczas katechezy parafialnej.

Jeśli chodzi o przynależność do parafii to decyduje o tym fakt zamieszkania na terenie jakieś parafii min. 3 miesięczne (nieważne jest miejsce oficjalnego zameldowania, ale faktyczne przebywanie - zamieszkanie).