Kolegiata pw. Bożego Ciała w Jarosławiu

Witaj na kolegiata.org ! powrót do strony głównej

 

Dziś jest 22-03-2019, świętujemy imieniny: Bogusława, Jagody, Katarzyny. | Sprawdź także liturgię na dziś.

14.03.2010 @ 17.50

Prace przy elewacji frontowej - południowej

W połowie września 2009 r. rozpoczęliśmy prace przy elewacji frontowej południowej z głównym wejściem do kościoła. Wykonaliśmy rusztowanie ramowe stalowe na całości siódmego, ostatniego odcinka elewacji. W części elewacji wystającej ponad dach pojawiło się rusztowanie drewniane wsparte częściowo na dachu. Całość rusztowań została osiatkowana, powstały zadaszenia zabezpieczające przed opadami.

 

Zakres robót obejmował:
- skucie tynków ścian, gzymsów, półkolumn;
- skucie pokryć dachówkowych murów;
- rozkucie spoin ceglanych do głębokości 3 cm;
- przemurowanie obelisku – piramidki na szczycie elewacji polegające na wymianie rozwarstwionych części murów;
- konserwację kuli miedzianej oraz wymianę na nowy znaku „JHS” z blachy mosiężnej grub. 3 mm, który został wykonany wg starego wzoru (zdemontowany, zniszczony będzie przekazany do muzeum parafialnego);
- powierzchniową naprawę murów;
- kotwienie pęknięć ścian stalą chromową gr. 6 mm;
- rozebranie istniejących obróbek blacharskich z blachy miedzianej;
- zmycie całej powierzchni ścian wodą pod ciśnieniem;
- gruntowanie ścian „Sylicat Festinger”;
- ażurową obrzutkę „Vorspritzmortel” na całości ściany i gzymsów;
- wypełnienie spoin w murach zaprawą tynkarską renowacyjną „Saniersputz”;
- wykonanie tynków ścian, szpaletów i kolumn z zaprawy renowacyjnej „Sanierputz” z wtopieniem siatki z włókna szklanego;
- wykonanie tynków profili ciągnionych na gzymsach;
- wykonanie konserwacji i rekonstrukcji 16 głowic na kolumnach;
- nowe obróbki blacharskie z blachy tytan-cynk na gzymsach i attyce na podkładzie drewnianym;
- powlekanie ścian i gzymsów środkiem „Hydrotefengrunt” przed malowaniem;
- malowanie pow. ścian farbami sylikonowymi 2 razy – „Siliconfarbela” firmy Remmers w kolorze „Erdbraun 12-5”
 

W trakcie prac w części środkowej elewacji (nad wejściem do kruchty) odkryto polichromię w szczątkowym stanie z roślinnymi motywami dekoracyjnymi. Całość zinwentaryzowano i zgodnie z uzgodnieniami zakryto tynkiem elewacyjnym.
 

Ostatni fragment elewacji Kolegiaty posiada bardzo mało tynków prostych. Bogaty wystrój architektury (nawarstwiające się gzymsy, profilowane łuki, kolumny, głowice kolumn, wnęki, pilasterki, zworniki) nastręczyły wykonawcy dużo trudności w wiernym odtworzeniu wszystkich detali architektonicznych. Efekt końcowy został jednak uzyskany. Przywróciliśmy dawne piękno naszej Kolegiaty. Czas i pieniądze zostały dobrze zagospodarowane.

W nowym 2010 r. pozostały do wykonania kamienne cokoły dookoła świątyni, schody kamienne przy wejściu bocznym oraz schody do krypty, chodnik dookoła Kolegiaty, nowe tynki na murach, cokół kamienny oraz pochylnia dla niepełnosprawnych.
 

Ryszard Bugryn  


Red.
«« Wstecz