Kolegiata pw. Bożego Ciała w Jarosławiu

Witaj na kolegiata.org ! powrót do strony głównej

 

Dziś jest 24-03-2019, świętujemy imieniny: Gabrieli, Marka, Seweryna. | Sprawdź także liturgię na dziś.

ŻYCIE I DZIEDZICTWO KS. PIOTRA SKARGI

22.03.2012 @ 02.56

ŻYCIE I DZIEDZICTWO KS. PIOTRA SKARGI

ŻYCIE I DZIEDZICTWO KS. PIOTRA SKARGI
Jak wiadomo, obchodzimy obecnie Rok Księdza Piotra Skargi, ustanowiony przez Sejm RP dla uczczenia tego wielkiego Polaka, światłego jezuity, niedoścignionego kaznodziei oraz obrońcy wiary i narodowej tożsamości. W tymże roku przypada 400. rocznica śmierci kapłana, dzięki któremu Jarosław w XVII i XVIII wieku stał się prężnym ośrodkiem działalności oświatowej i moralnej księży jezuitów, którzy do kasaty zakonu w 1773 r. prowadzili w naszym mieście dwa kolegia. Już pierwsze miesiące bieżącego roku przyniosły szereg cennych inicjatyw upamiętniających wielkiego Polaka, a wśród nich publikację książkową: Ks. Piotr Skarga SJ (1536-1612). Życie i dziedzictwo. Rok jubileuszowy. Warto przyjrzeć się temu dziełu z kilku względów.


Książkę zredagowali dwaj wybitni naukowcy, polscy jezuici: ks. Roman Darowski i ks. Stanisław Ziemiański. Piotr Skarga bohater publikacji należał do tegoż zgromadzenia, wzrastając w duchowości św. Ignacego. Kto zatem mógłby trafniej pisać o Nim niż jego współbracia? W dodatku dzieło zrodziło się w Krakowie i wyszło spod pióra kustoszy grobu Księdza Skargi. Autorzy mieli dostęp do materiałów źródłowych oraz oparcie w Krakowskiej Akademii Ignatianum, gdzie na co dzień pracują. Trudno o lepszą rekomendację dla książki.

Publikacja treściowo nie jest jednorodna. Składa się z 12 zasadniczych rozdziałów. Pierwsza część (rozdz. 1), autorstwa ks. R. Darowskiego, ma charakter syntetycznej refleksji na temat ciągłej aktualności przesłania Księdza Skargi. Piszący starał się ukazać nieprzemijającą wartość skargowskiego nauczania w odniesieniu do patriotyzmu, działalności charytatywnej i troski o jedność Kościoła. Kolejne rozdziały bardzo ściśle wiążą się z przedstawieniem życia wielkiego kaznodziei sejmowego. I tak ks. S. Ziemiański przełożył z oryginału łacińskiego Żywot o. Piotra Skargi z Towarzystwa Jezusowego, co pozwoliło odkryć na nowo postać niezmordowanego kaznodziei. Wspomniany redaktor, na potrzeby niniejszej publikacji, przetłumaczył również z języka łacińskiego 16 listów, jakie napisał Ksiądz Skarga do swych przełożonych oraz dostojników kościelnych. Są one bardzo znaczące dla Jarosławia, gdyż pojawiają się w nich niejednokrotnie wzmianki o Kolegium, które prowadzili z powodzeniem w tamtych czasach jezuici. Szczególnie w listach nr 3, 4, 5 i 6 zawarte są relacje z działalności fundacji, jaką poczyniła „Pani z Jarosławia [Zofia Tarnowska]”, na rzecz sprowadzonych do Jarosławia jezuitów.
 
Omawiana książka zawiera również bardzo ciekawe opracowanie „ikonografii skargowskiej”. Tego pionierskiego poniekąd  zadania podjął się Kazimierz S. Ożóg, który jako pierwszy potraktował to zagadnienie jako samodzielny temat badawczy. Z kolei Aleksander Litewka przedstawia działalność Arcybractwa Miłosierdzia założonego przez Skargę w Krakowie w 1584 r. Rzecz uzmysławia czytelnikowi, iż działalność społecznościowa Księdza Piotra trwa do dziś.
 
Na kartach książki znajdziemy również tzw. „Musicalia skargowskie” oraz bogatą (hasłowo podzieloną) bibliografię dzieł Skargi i publikacji jemu poświęconych, które ukazały się na rynku wydawniczym do czasów współczesnych.
 
Omawiana książka ma również wartość bibliofilską. Zawiera w sobie reprinty, np.: kazanie dominikanina, o. Fabiana Birkowskiegowygłoszone na pogrzebie Skargi w 1612 r., Kazania sejmowe (reprint wydania z 1610 r.), Kazanie 6. o Monarchii z wydania z 1602 r.; Wzywanie do pokuty obywatelów korony polskiej i Wielkiego Księstwa litewskiego (reprint wydania z 1610 r.). Wymienione wyżej reprinty tekstów pozwalają współczesnemu czytelnikowi zetknąć się ze specyfiką ówczesnego języka, pisowni, sposobu drukowania cennych tekstów.
 
Jubileuszowa publikacja opatrzona jest twardą oprawą i liczy 436 stron. Ukazała się za sprawą Wydawnictwa WAM i Wydawnictwa Ignatianum. Cena książki w tradycyjnych księgarniach wynosi 59 zł, w księgarni internetowej – 53,10 zł. Z pewnością zakup wspomnianej książki w Roku Skargowskim jest dobrą inwestycją. To niebywała okazja do zetknięcia się z wybitną osobowością i jej dorobkiem.  
 
Na koniec warto nadmienić, iż krakowscy jezuici szykują nie lada ucztę intelektualną poświęconą osobie ks. Piotra Skargi. Otóż na krakowskiej Akademii Ignatianumw dniach14 i 15 maja br. odbędzie się międzynarodowa konferencja naukowa „Rzecz o dziele Piotra Skargi SJ”. Miejmy nadzieję, że namacalnym znakiem tych spotkań będzie książkowe wydanie wygłoszonych referatów, co pozwoli jeszcze lepiej poznać osobę Księdza Skargi.
 
Marek Przybylski

 


Red.
«« Wstecz