Kolegiata pw. Bożego Ciała w Jarosławiu

Witaj na kolegiata.org ! powrót do strony głównej

 

Dziś jest 24-03-2019, świętujemy imieniny: Gabrieli, Marka, Seweryna. | Sprawdź także liturgię na dziś.

14.05.2011 @ 23.39

1 maja 2011 r. - Homilia ks. Mariana Bocho z dziękczynnej Mszy za dar beatyfikacji Jana Pawła II. TWARZ ROZPROMIENIONA AUREOLĄ ŚWIĘTOŚCI

1 maja 2011 r. - Homilia ks. Mariana Bocho z dziękczynnej Mszy za dar beatyfikacji Jana Pawła II. TWARZ ROZPROMIENIONA AUREOLĄ ŚWIĘTOŚCI
W Święto Bożego Miłosierdzia po południu wierni naszej parafii uczestniczyli w dziękczynnej Mszy św. i różańcu za beatyfikację Jana Pawła II. Homilię, którą drukujemy, wygłosił ks. proboszcz Marian Bocho.


Twarz Jego, słońcem rozpromieniona,
Lampą dla sług,
Za nim rosnące pójdą plemiona
W światło gdzie Bóg… 

Wiersz Juliusza Słowackiego, napisany 130 lat przed wyborem na Stolicę Piotrową słowiańskiego Papieża, zapowiada już to wydarzenie. I oto 16 października 1978 r. spełniła się ta wizja prorocza. Kardynał Karol Wojtyła otrzymał klucze Kościoła. Dziś, gdy Benedykt XVI położył pieczęć na świętości Jana Pawła II, ogłaszając go błogosławionym, ta prorocza wizja narodowego wieszcza dopełnia się. Twarz jego słońcem rozpromieniona – Jan Paweł II w aureoli świętości.  Jesteśmy szczęśliwi, że to, o co prosili ludzie w dniu pogrzebu („Santo subito”) stało się faktem. Święci, jeśli są świętymi, to są nimi już za życia.  Kościół tylko to oficjalnie potwierdza. I dzisiaj na frontonie Bazyliki św. Piotra ujrzeliśmy w aureoli świętości Jana Pawła II. Także tu, w naszej Kolegiacie, został tak namalowany przez artystę Stanisława Lenara. Twarz otoczona słońcem – aureolą. Jakaż radość ogarnia nas i wszystkich, którzy w Janie Pawle II mają Ojca i Orędownika!

To znamienne, że ta beatyfikacja dokonuje się dziś, w Święto Miłosierdzia Bożego. Jan Paweł II z Polski, z Łagiewnik zabrał przesłanie o Bożym Miłosierdziu na Stolicę Piotrową i ono kształtowało obraz jego pontyfikatu. Przekazał je całemu Kościołowi na trzecie tysiąclecie wiary i wzywał, by tę iskrę łaski Bożej rozniecać i nieść światu ogień Miłosierdzia, bo tylko „w miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście”. Jako drugą (1980 r. – w trzecim roku pontyfikatu) napisał encyklikę o Bogu bogatym w miłosierdzie, o Bożym miłosierdziu. „Aby w tych przełomowych i trudnych czasach – jak pisał – w Chrystusie odsłonić raz jeszcze oblicze Ojca, który Jest Ojcem miłosierdzia oraz Bogiem wszelkiej pociechy” (por. 2 Kor 1, 3).
Jan Paweł II doświadczył szczególnego Bożego miłosierdzia 13 maja 1981 r., gdy został ocalony podczas zamachu. Trzy strzały, a przy czwartym zaciął się pistolet… Wszystko działo się trzynastego, a więc dniu uświęconym objawieniami fatimskimi, gdzie Matka Boża objawiała się dzieciom. Jan Paweł sam powie później o tym wydarzeniu: Czyjaś ręka strzelała, ale inna ręka prowadziła kulę.

Cała posługa Papieża wyrastała z żywej wiary i ufności Bogu.W 2000 roku – roku Wielkiego Jubileuszu – ustanowił dla całego Kościoła Święto Miłosierdzia, idąc za mistycznymi objawieniami siostry Faustyny. Jednocześnie tą skromną polską zakonnicę ogłosił świętą. W przemówieniu przygotowanym na 3 kwietnia 2005 roku nasz Papież miał powiedzieć: Zmartwychwstały, wieczorem tamtego dnia, ukazał się Apostołom i pokazał im swoje ręce i bok – znaki męki niezatarte również po zmartwychwstaniu. Te chwalebne rany, które osiem dni później pozwolił dotknąć niewiernemu Tomaszowi, objawiają Boże Miłosierdzie, które tak umiłowało świat, że dało swojego Syna Jednorodzonego. Ta tajemnica miłości Boga znajduje się w centrum dzisiejszej liturgii niedzieli, poświęconej kultowi Miłosierdzia Bożego. Ludzkości, która zdaje się być zagubiona i zdominowana przez siły zła, egoizmu i strachu, Zmartwychwstały Pan ofiaruje miłość, która przebacza, jedna i otwiera ducha na nadzieję. Ta miłość przemienia serca i ofiaruje pokój. Jak konieczne jest światu zrozumienie i przyjęcie Bożego Miłosierdzia.

Podczas ostatniej pielgrzymki do Polski nasz nowy błogosławiony poświęcił światowe sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach. Tam dokonał aktu zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu, co uznano powszechnie za kluczowe przesłanie Jego pontyfikatu. Świat przeniknięty „tajemnicą nieprawości” potrzebuje bowiem miłosierdzia, „aby wszelka niesprawiedliwość na świecie znalazła kres w blasku prawdy”.
Znamienne jest to, że w Wielki Piątek, gdy rozpoczynała się nowenna przed Bożym Miłosierdziem, Jan Paweł II przytulił się do ramion krzyża podczas odprawianej Drogi Krzyżowej. Tak wszedł w ostatni etap cierpienia. W wigilię Święta Miłosierdzia, w pierwszą sobotę miesiąca w okresie oktawy Wielkanocy odszedł do Domu Ojca. Jakże wymowne są to znaki! Czy mógł mieć piękniejszy czas odejścia? Czy mógł mieć piękniejszy dzień zakończenia misji Pasterza? I dziś, po 6 latach, w Święto Miłosierdzia zostaje ogłoszony błogosławionym! To rzeczywiście wymaga poważnej zadumy i refleksji, co Bóg chce nam przez to powiedzieć?
Dziś wpatrujemy się jak Tomasz w te chwalebne stygmaty – rany, które mówią o miłosierdziu Boga, chcemy wypowiedzieć „Pan mój i Bóg mój”. Z błogosławionym Janem Pawłem II chcemy oddać cześć Miłosiernemu Chrystusowi, zawierzając Mu wszystkie nasze troski, nadzieje, sprawy, kłopoty, mówiąc z głębi serca: „Jezu, ufam Tobie”.
Mówi natchniony poeta: Twarz Jego, słońcem rozpromieniona. Dziś radujemy się jako Polacy i jako chrześcijanie tą twarzą rozpromienioną słońcem – aureolą świętości. I mówi poeta, że ten słowiański Papież będzie Lampą dla sług, Za nim rosnące pójdą plemiona/ W światło gdzie Bóg… Niech będzie lampą dla naszych stóp. Niech nas prowadzi drogami życia i wiary. Odkryjmy na nowo Jego nauczanie, wprowadzajmy Jego słowa w czyn, wstępujmy w Jego ślady, aby i w nas wypełniły się słowa poety. Amen.

 


.
«« Wstecz