Kolegiata pw. Bożego Ciała w Jarosławiu

Witaj na kolegiata.org ! powrót do strony głównej

 

Dziś jest 22-03-2019, świętujemy imieniny: Bogusława, Jagody, Katarzyny. | Sprawdź także liturgię na dziś.

Z homilii śp. ks. Bronisława Fili. MATKA BOŻA NIEUSTAJĄCEJ POMOCY PATRONKĄ RODZINY

16.12.2009 @ 07.22

Z homilii śp. ks. Bronisława Fili. MATKA BOŻA NIEUSTAJĄCEJ POMOCY PATRONKĄ RODZINY

Z homilii śp. ks. Bronisława Fili. MATKA BOŻA NIEUSTAJĄCEJ POMOCY PATRONKĄ RODZINY
24 lata minęły 26 listopada od chwili śmierci niezapomnianego proboszcza Kolegiaty, ks. Bronisława Fili. Z tej racji, w przeddzień rocznicy wierni modlili się o wieczne szczęście dla zmarłego kapłana podczas nowenny i Mszy św. W trakcie nabożeństwa maryjnego ks. proboszcz Marian Bocho odczytał jedną z zachowanych homilii ks. Fili, poświęconą Matce Bożej. Zachęcamy do zapoznania się z fragmentami.

 

Wzruszająca to chwila, kiedy przed obrazem Matki Bożej klęka rodzina; ojciec i matka z dziećmi.

Wielce wzruszającym momentem jest klękanie nowożeńców (młodych) przed obrazem Matki Najświętszej. Cała ich dusza woła i błaga o opiekę oraz błogosławieństwo do Tej, co Nieustającą Pomocą się zwie. Jak wiele głębokiej treści zawiera na pozór puste złożenie bukietu ślubnego przez panią młodą na ołtarzu Niebieskiej Matki.

Serce ludzkie głęboko wierzy, że Matka Najświętsza jest Opiekunką i Matką Nieustającej Pomocy każdej katolickiej rodziny, która swe losy składa w Jej dobroczynną dłoń. Kiedyś w Kanie Ona pierwsza zauważyła głęboki smutek gospodarza wesela i biednych nowożeńców. Jej najlepsze oczy patrzyły na strapionych i przejmowały się brakiem wina. Nie chciała Matka Jezusowa, by nowożeńcy smucili się niedostatkiem, który mógł popsuć radość weselnej uroczystości. Chcąc zapobiec smutkowi i dalszym kłopotom, błaga Syna swego o cud. „Taki początek cudów uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej” – mówi nam Ewangelia. Patrząc na dobroć Matki Bożej, dodać musimy: Tak rozpoczęło się wstawiennictwo macierzyńskiej opieki najlepszej Matki za nami. Od tej chwili troska Jej obejmuje potrzeby wszystkich rodzin, którym udziela swej pomocy przez skuteczne orędownictwo przed tronem Wszechmogącego Boga.

Im cześć Matki Bożej w rodzinie głębsza, tym i opieka Matki Niebieskiej nad tą rodziną owocniejsza, skuteczniejsza. Katolickość oblicza każdej rodziny zależy od jej łączności i związania się z Matką Bożą. Jakiej więc łączności potrzeba rodzinie, by zasłużyła sobie na szczególną opiekę Maryi? By rodzina mogła być prawdziwie chrześcijańską, musi łączyć z Matką Niepokalaną więź umysłu, więź woli i więź modlitwy.

Do rodzin zbliża Maryję więź umysłu, polegająca na poznaniu przez rodziców i dzieci tajemnic z życia Matki Boga. Znajomość prawd wiary, zapoznanie się z wielką miłością Niebieskiej Matki ku ludziom rodzi głęboką miłość. Ilu jednak ludzi nie zna koniecznych prawd dotyczących wielkiej godności Matki Najświętszej. Ilu ma błędne pojęcie odnośnie Niepokalanego Poczęcia, Macierzyństwa i Wniebowzięcia. Są również rodzice, którzy nie starają się o to, aby dziecku pomóc w nauce religii, aby zainteresować się tą sprawą tak ważną dla katolicyzmu. Nie kocha ten Matki Bożej, kto nie zna Jej życia i Jej miłości okazanej ludziom. Łączność naszego umysłu z Matką Bożą i dążenie do poznania Jej posłannictwa decydują o naszej mariańskiej postawie. W rodzinie miłującej Matkę Niepokalaną czyta się od czasu do czasu czy to książkę religijną, czy też odpowiednie pismo katolickie, słucha się chętnie kazań. Mówią święci: De Maria numquam satis. Nigdy dość mówić o Matce Bożej. Starajmy się karmić nasz umysł Bożymi prawdami mówiącymi nam o naszej najlepszej Matce Niebieskiej.

Poznanie Matki Bożej i Jej jedynej przedziwnej godności dopomaga do powstania w duszy łączności z Matką Bożą, opartą na woli, która rodzi miłość do Najświętszej Opiekunki. Związanie woli z Maryją powoduje w rodzinie dobre uczynki, spełniane na Jej cześć. Stara to zasada mówiąca, że to co jest w sercu, znajduje wyraz na zewnątrz. Dlatego rodzina kochająca Maryję umieszcza na głównym miejscu swego mieszkania Jej obraz, ołtarzyk domowy jest ozdobiony kwiatami. Domownicy noszą z czcią na piersiach medaliki, względnie szkaplerze Królowej Niebios, chętnie biorą udział w pielgrzymkach i nabożeństwach ku Jej czci.

Rodzinie katolickiej trzeba łączyć modlitwy z Matką Bożą. Wspólna modlitwa domu, choćby nie często doprawiana ku czci Matki Najświętszej, ale odmawiana przez wszystkich jej członków zjednywa wielką łaskawość Niebieskiej Matki. Wspólna modlitwa różańcowa będzie umacniać wspólnotę rodzinną, niech zatem nie braknie tej modlitwy szczególnie w październiku, różańcowym miesiącu.

Budujmy z Matką Niepokalaną więź umysłu, więź woli i więź modlitwy a nasze rodziny będą katolickie i doświadczymy opieki naszej Matki.
 


Red
«« Wstecz