Kolegiata pw. Bożego Ciała w Jarosławiu

Witaj na kolegiata.org ! powrót do strony głównej

 

Dziś jest 26-09-2017, świętujemy imieniny: Cypriana, Justyny, Łucji. | Sprawdź także liturgię na dziś.

Duszpasterze

OTO IMIONA PASTERZY DUSZ, KTÓRZY W TYM KOŚCIELE BOGU ZA NAS BEZKRWAWĄ OFIARĘ SKŁADALI, W IMIĘ CHRYSTUSA GRZECHY NAM ODPUSZCZALI, SIEJBĄ SŁOWA KRÓLESTWO BOŻE WŚRÓD NAS KRZEWILI...


  Księża Proboszczowie
  i Prepozyci Kolegiaty Jarosławskiej

  • Ks. Piotr, proboszcz czwartej ćwierci XIV w.
  • Ks. Maciej, proboszcz pierwszej połowy XV w.
  • Ks. Bartłomiej z Rohatyna, proboszcz ok. połowy XV w.
  • Ks. Mikołaj z Korczyna, proboszcz w II połowie XV w.
  • Ks. Tomasz z Drohobycza, proboszcz przełom XV i XVI w.
  • Ks. Jakub z Kościana, proboszcz I ćwierć XVI w.
  • Ks. Andrzej z Żydaczowa, proboszcz i prepozyt I poł. XVI w.
  • Ks. Piotr Starzechowski, proboszcz i prepozyt od ok. połowy XVI w.
  • Ks. Albert z Włocławka, proboszcz i prepozyt w latach 1555-1571.
  • Ks. Jan Ostrowski, proboszcz i prepozyt w latach 1571-1581.
  • Ks. Melchior Piotrkowczyk, proboszcz i prepozyt w latach 1581-1600.
  • Ks. Paweł Zajączkowski, proboszcz i prepozyt w latach 1600-1619.
  • Ks. Marcin Conuati, proboszcz i prepozyt w latach 1619-1623.
  • Ks. Łukasz Rafałowicz, proboszcz i prepozyt w latach 1623-1639.
  • Ks. Jan Grębiński, proboszcz i prepozyt w latach 1639-1644.
  • Ks. Piotr Zakrzewski, proboszcz i prepozyt w latach 1644-1656.
  • Ks. Tomasz Canavesi, proboszcz i prepozyt w latach 1657-1659.
  • Ks. Andrzej Kłopocki, proboszcz i prepozyt w latach 1660-1663.
  • Ks. Gabriel Zajączkowski, proboszcz i prepozyt w latach 1663-1677.
  • Kosmus Brunetti, proboszcz i prepozyt w latach 1678-1679.
  • Ks. Andrzej Chryzostom Załuski, proboszcz i prepozyt w latach 1679-1696.
  • Ks. Ludwik Załuski, proboszcz i prepozyt w latach 1696-1699.
  • Ks. Marcin Załuski, proboszcz i prepozyt w latach 1699-1702.
  • Ks. Jan P. Gomoliński, proboszcz i prepozyt w latach 1703-1714.
  • Ks. Aleksander A. Fredro, proboszcz i prepozyt w latach 1714-1734.
  • Ks. Wacław H. Sierakowski, proboszcz i prepozyt w latach 1735-1780.
  • Ks. Mikołaj Morski, proboszcz i prepozyt w latach 1781-1783.
  • Ks. Ludwik Hoszowski, proboszcz i prepozyt w latach 1784-1802.
  • ks. Franciszek Siarczyński, proboszcz w latach 1803-1826.
  • Ks. Rafał Krajewski, administrator parafii w latach 1828-1830.
  • Ks. Jakub Waydowicz, proboszcz w latach od 10 I 1830-13 XII 1850.
  • Ks. Antoni Żelazny, proboszcz w latach od 19 IV 1851-20 XI 1866.
  • Ks. Tomasz Olexiński, proboszcz w latach od 9 IX 1866-13 XI 1907.
  • Ks. Stefan Fus, proboszcz w latach od 18 II 1908-1 I 1923.
  • Ks. Zygmunt F. Męski, proboszcz w latach od 1 VI 1923-18 II 1935.
  • Ks. Władysław Opaliński, proboszcz w latach 10 VII 1935-26 IX 1966.
  • Ks. Bronisław Fila, proboszcz w latach 1966-1986.
  • Ks. Aleksander Kustra, proboszcz w latach 1986-2006.
  • Ks. Marian Bocho, od roku 2006 obecny proboszcz parafii.

 odpowiedzialny za:
- Rada parafialna
- Akcja Katolicka
- Róże żywego różańca
- Caritas
- Stowarzyszenie Kulturalno-Wychowawcze im. Ks. Piotra Skargi

- Stowarzyszenie Miłośników Miasta Jarosławia
 - Zarząd Sybiraków Oddział w Jarosławiu
 
- Towarzystwo Przyjaciół Anny Jenke
 
- Diecezjalne Duszpasterstwo Samorządowców
 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Księża Wikariusze


  •  KS. PAWEŁ BIERNAT

    150 odpowiedzialny za:

- Katecheza w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących

- Schola

- Wspólnota modlitewna Ludzie Zboisk

- Strona internetowa parafii

 

  •  KS. MARIAN SZUMIGRAJ

     odpowiedzialny za:

- Msze św. i spowiedź w kościele św. Ducha

- Kancelaria parafialna

- Przygotowanie narzeczonych do sakramentu małżeństwa

- Wspólnota osób niepełnosprawnych ARKA

- Kapelan Schroniska dla kobiet św. Brata Alberta (ul. Jasna 4)

 

  • KS. KRYSTIAN KOŚ

     odpowiedzialny za:

- Katecheza w Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących

- Katecheza w Zespole Szkół Plastycznych

- Przygotowanie do sakramentu Bierzmowania klas III

- Krąg Biblijny

- Obowiązki seniora kolegium wikariuszy

 

  •  KS. ŁUKASZ MAJCHROWSKI

      odpowiedzialny za:

- Katecheza w Zespole Szkół Drogowo-Geodezyjnych i Licealnych

- Przygotowanie do Sakramentu Bierzmowania klas II

- Kręgi Domowego Kościoła

- Chór parafialny

 

  • KS. MAREK DEMSKI

       odpowiedzialny za:

 

- Katecheza w Szkole Podstawowej nr 6

- Katecheza w Szkole Podstawowej nr 4

- Przygotowanie do sakramentu I Komunii świętej

- Liturgiczna Służba Ołtarza

- Legion Maryi

- Radakcja gazetki parafialnej W Cieniu Kolegiaty

- Stowarzyszenie Przewodników Miasta Jarosławia

 

  • KS. ŁUKASZ BUCZEK

     odpowiedzialny za:

 

- Katecheza w Publicznym Gimnazjum nr 3

- Przygotowanie do sakramentu Bierzmowania klas VII

- Duszpasterstwo młodzieży

- Duszpasterstwo nauczycieli

- Świetlica Socjoterapeutyczna im. sł. B. Anny Jenke


 

 
 

Byli wikariusze:

  • Ks. Daniel Kin
  • Ks. Marcin Klin
  • Ks. Piotr Łysek
  • Ks. Artur Drozd
  • Ks. Tomasz Bednarz
  • Ks. Bogdan Czerwiński
  • Ks. Janusz Zagól
  • Ks. Leszek Dopart
  • + Ks. prał. Władysław Janeczko
  • Ks. Marek Wasąg
  • Ks. Wiesław Skrabut
  • Ks. Jacek Wajda
  • Ks. Wojciech Wojtas
  • Ks. Zbigniew Szewczyk
  • Ks. Jacek Szular
  • Ks. Tadeusz Urban
  • Ks. Roman Słota
  • Ks. Paweł Pernal
  • Ks. Tomasz Grzywna
  • Ks. Roman Łoboza
  • Ks. Jan Dec
  • Ks. Witold Szmyd
  • Ks. Lucjan Pocałuń
  • Ks. Grzegorz Polasz
  • Ks. Stefan Nogaj
  • Ks. Andrzej Ryznar
  • Ks. Franciszek Partyka
  • Ks. Henryk Iwanicki
  • Ks. Jacek Żygała
  • Ks. Grzegorz Bechta
  • Ks. Roman Szczupak
  • Ks. Marek Zajdel
  • Ks. Ryszard Śnieżek
  • Ks. Krzysztof Pelc
  • Ks. Tadeusz Gramatyka
  • Ks. Janusz Krygowski
  • Ks. Kazimierz Hahn
  • Ks. Andrzej Stypa
  • Ks. Włodzimierz Broński
  • Ks. Leszek Nawracaj
  • Ks. Artur Grzęda
  • Ks. Roman Trzeciak
  • Ks. Janusz Mierzwa
  • Ks. Stanisław Walter
  • Ks. Józef Łobodziński
  • Ks. Jan Mazur
  • Ks. Wiesław Twardy
  • Ks. Piotr Mazurkiewicz
  • Ks. Józef Lizak
  • Ks. Władysław Kenar
  • Ks. Władysław Drewniak
  • Ks. Kazimierz Wójcikowski
  • Ks. Edward Ożóg

Ci są, którzy ofiarą, pracą i modlitwą życie swoje tej parafii poświęcili, a teraz oczekują od nas wdzięcznej pamięci w modlitwie przed Panem. O Jezu Dobry Pasterzu, zbaw nas przez posługiwanie naszych kapłanów. Matko Boża Śnieżna - Patronko naszej parafii
okaż się nam Matką.
Królowo Apostołów - módl się za nami.