Kolegiata pw. Bożego Ciała w Jarosławiu

Witaj na kolegiata.org ! powrót do strony głównej

 

Dziś jest 20-02-2019, świętujemy imieniny: Anety, Lehca, Leona. | Sprawdź także liturgię na dziś.

Duszpasterze

 

OTO IMIONA PASTERZY DUSZ, KTÓRZY W TYM KOŚCIELE BOGU ZA NAS BEZKRWAWĄ OFIARĘ SKŁADALI, W IMIĘ CHRYSTUSA GRZECHY NAM ODPUSZCZALI, SIEJBĄ SŁOWA KRÓLESTWO BOŻE WŚRÓD NAS KRZEWILI...


  Księża Proboszczowie
  i Prepozyci Kolegiaty Jarosławskiej

 • Ks. Piotr, proboszcz czwartej ćwierci XIV w.
 • Ks. Maciej, proboszcz pierwszej połowy XV w.
 • Ks. Bartłomiej z Rohatyna, proboszcz ok. połowy XV w.
 • Ks. Mikołaj z Korczyna, proboszcz w II połowie XV w.
 • Ks. Tomasz z Drohobycza, proboszcz przełom XV i XVI w.
 • Ks. Jakub z Kościana, proboszcz I ćwierć XVI w.
 • Ks. Andrzej z Żydaczowa, proboszcz i prepozyt I poł. XVI w.
 • Ks. Piotr Starzechowski, proboszcz i prepozyt od ok. połowy XVI w.
 • Ks. Albert z Włocławka, proboszcz i prepozyt w latach 1555-1571.
 • Ks. Jan Ostrowski, proboszcz i prepozyt w latach 1571-1581.
 • Ks. Melchior Piotrkowczyk, proboszcz i prepozyt w latach 1581-1600.
 • Ks. Paweł Zajączkowski, proboszcz i prepozyt w latach 1600-1619.
 • Ks. Marcin Conuati, proboszcz i prepozyt w latach 1619-1623.
 • Ks. Łukasz Rafałowicz, proboszcz i prepozyt w latach 1623-1639.
 • Ks. Jan Grębiński, proboszcz i prepozyt w latach 1639-1644.
 • Ks. Piotr Zakrzewski, proboszcz i prepozyt w latach 1644-1656.
 • Ks. Tomasz Canavesi, proboszcz i prepozyt w latach 1657-1659.
 • Ks. Andrzej Kłopocki, proboszcz i prepozyt w latach 1660-1663.
 • Ks. Gabriel Zajączkowski, proboszcz i prepozyt w latach 1663-1677.
 • Kosmus Brunetti, proboszcz i prepozyt w latach 1678-1679.
 • Ks. Andrzej Chryzostom Załuski, proboszcz i prepozyt w latach 1679-1696.
 • Ks. Ludwik Załuski, proboszcz i prepozyt w latach 1696-1699.
 • Ks. Marcin Załuski, proboszcz i prepozyt w latach 1699-1702.
 • Ks. Jan P. Gomoliński, proboszcz i prepozyt w latach 1703-1714.
 • Ks. Aleksander A. Fredro, proboszcz i prepozyt w latach 1714-1734.
 • Ks. Wacław H. Sierakowski, proboszcz i prepozyt w latach 1735-1780.
 • Ks. Mikołaj Morski, proboszcz i prepozyt w latach 1781-1783.
 • Ks. Ludwik Hoszowski, proboszcz i prepozyt w latach 1784-1802.
 • ks. Franciszek Siarczyński, proboszcz w latach 1803-1826.
 • Ks. Rafał Krajewski, administrator parafii w latach 1828-1830.
 • Ks. Jakub Waydowicz, proboszcz w latach od 10 I 1830-13 XII 1850.
 • Ks. Antoni Żelazny, proboszcz w latach od 19 IV 1851-20 XI 1866.
 • Ks. Tomasz Olexiński, proboszcz w latach od 9 IX 1866-13 XI 1907.
 • Ks. Stefan Fus, proboszcz w latach od 18 II 1908-1 I 1923.
 • Ks. Zygmunt F. Męski, proboszcz w latach od 1 VI 1923-18 II 1935.
 • Ks. Władysław Opaliński, proboszcz w latach 10 VII 1935-26 IX 1966.
 • Ks. Bronisław Fila, proboszcz w latach 1966-1986.
 • Ks. Aleksander Kustra, proboszcz w latach 1986-2006.
 • Ks. Marian Bocho, od roku 2006 obecny proboszcz parafii.

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KS. PROBOSZCZ PRAŁAT MARIAN BOCHO

(w parafii od 26.08.2006 r.)

 

Ks. Marian Bocho (od 2006 r. obecny proboszcz parafii)   odpowiedzialny za:

- Rada parafialna

- Akcja Katolicka

- Róże żywego różańca

- Caritas parafialny

- Przygotowanie do Sakramentu Bierzmowania klas VII

Wspólnota modlitewna Ludzie Zboisk

- Stowarzyszenie Kulturalno - Wychowawcze im. Ks. Piotra Skargi

- Świetlica Socjoterapeutyczna im. Anny Jenke

Towarzystwo Przyjaciół Anny Jenke

- Stowarzyszenie Miłośników Miasta Jarosławia

- Zarząd Sybiraków Oddział w Jarosławiu

- Diecezjalne Duszpasterstwo Samorządowców

- Drużyny ZHR w Jarosławiu:

- 1 Jarosławska Drużyna Harcerzy „POŚCIG” im. Króla Jana III Sobieskiego

- 1 Jarosławska Gromada Zuchów Strażnicy Wygasłych Korytarzy

- 13 Jarosławska Drużyna Wędrowników „SAGITTARIUS”

 

 

Księża Wikariusze

 •  KS. MARIAN SZUMIGRAJ

   odpowiedzialny za:

- Msze św. i spowiedź w kościele św. Ducha

- Kancelaria parafialna

- Przygotowanie narzeczonych do sakramentu małżeństwa

- Wspólnota osób niepełnosprawnych ARKA

- Kapelan Schroniska dla kobiet św. Brata Alberta (ul. Jasna 4)

- Wspólnota św. Michała Archanioła

 

 • KS. KRYSTIAN KOŚ

   odpowiedzialny za:

- Katecheza w Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących

- Katecheza w Zespole Szkół Plastycznych

- Krąg Biblijny

- Obowiązki seniora kolegium wikariuszy

 

 •  KS. ŁUKASZ MAJCHROWSKI

    odpowiedzialny za:

- Katecheza w Zespole Szkół Drogowo-Geodezyjnych i Licealnych

- Przygotowanie do Sakramentu Bierzmowania klas III gimnazjum

- Kręgi Domowego Kościoła

- Chór parafialny

 

 • KS. MAREK DEMSKI

       odpowiedzialny za:

 

- Katecheza w Szkole Podstawowej nr 6

- Katecheza w Szkole Podstawowej nr 4

- Przygotowanie do sakramentu I Komunii świętej

- Liturgiczna Służba Ołtarza

- Legion Maryi

- Radakcja gazetki parafialnej W Cieniu Kolegiaty

- Stowarzyszenie Przewodników Miasta Jarosławia

 

 • KS. ŁUKASZ BUCZEK

     odpowiedzialny za:

 

- Dyrektor Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego Parafii pw. Bożego Ciała w Jarosławiu

- Katecheza w Publicznym Gimnazjum nr 3

- Przygotowanie do sakramentu Bierzmowania klas VIII

- Duszpasterstwo nauczycieli

- Zakład opiekuńczo - wychowawczy Sióstr Służebniczek NMP

 

 • KS. MICHAŁ DERYŁO

     odpowiedzialny za:

 

Katecheza w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących

- Przygotowanie do sakramentu Bierzmowania klas VI

- Duszpasterstwo młodzieży

- Strona internetowa parafii


 

 
 

Byli wikariusze:

 • Ks. Paweł Biernat
 • Ks. Daniel Kin
 • Ks. Marcin Klin
 • Ks. Piotr Łysek
 • Ks. Artur Drozd
 • Ks. Tomasz Bednarz
 • Ks. Bogdan Czerwiński
 • Ks. Janusz Zagól
 • Ks. Leszek Dopart
 • + Ks. prał. Władysław Janeczko
 • Ks. Marek Wasąg
 • Ks. Wiesław Skrabut
 • Ks. Jacek Wajda
 • Ks. Wojciech Wojtas
 • Ks. Zbigniew Szewczyk
 • Ks. Jacek Szular
 • Ks. Tadeusz Urban
 • Ks. Roman Słota
 • Ks. Paweł Pernal
 • Ks. Tomasz Grzywna
 • Ks. Roman Łoboza
 • Ks. Jan Dec
 • Ks. Witold Szmyd
 • Ks. Lucjan Pocałuń
 • Ks. Grzegorz Polasz
 • Ks. Stefan Nogaj
 • Ks. Andrzej Ryznar
 • Ks. Franciszek Partyka
 • Ks. Henryk Iwanicki
 • Ks. Jacek Żygała
 • Ks. Grzegorz Bechta
 • Ks. Roman Szczupak
 • Ks. Marek Zajdel
 • Ks. Ryszard Śnieżek
 • Ks. Krzysztof Pelc
 • Ks. Tadeusz Gramatyka
 • Ks. Janusz Krygowski
 • Ks. Kazimierz Hahn
 • Ks. Andrzej Stypa
 • Ks. Włodzimierz Broński
 • Ks. Leszek Nawracaj
 • Ks. Artur Grzęda
 • Ks. Roman Trzeciak
 • Ks. Janusz Mierzwa
 • Ks. Stanisław Walter
 • Ks. Józef Łobodziński
 • Ks. Jan Mazur
 • Ks. Wiesław Twardy
 • Ks. Piotr Mazurkiewicz
 • Ks. Józef Lizak
 • Ks. Władysław Kenar
 • Ks. Władysław Drewniak
 • Ks. Kazimierz Wójcikowski
 • Ks. Edward Ożóg

Ci są, którzy ofiarą, pracą i modlitwą życie swoje tej parafii poświęcili, a teraz oczekują od nas wdzięcznej pamięci w modlitwie przed Panem. O Jezu Dobry Pasterzu, zbaw nas przez posługiwanie naszych kapłanów. Matko Boża Śnieżna - Patronko naszej parafii
okaż się nam Matką.
Królowo Apostołów - módl się za nami.